ZOMERDRINK

De wijkvereniging van DE LIST organiseert een

ZOMERDRINK

voor de inwoners van de wijk.

Beste wijkbewoners

Dit jaar bestaat de wijkvereniging De List 30-jaar. We vieren dit met de wijkbewoners op onze ZOMERDRINK, op DINSDAG 5 SEPTEMPBER 2017, van 19.30 tot 21.30 uur. U bent hierop van harte uitgenodigd!

De zomerdrink heeft plaats in brasserie GRAND BAZAAR, die gelegen is achter de parking van de Carrefour, aan de fiets- en voetgangersdoorgang naar de Winkelstap.

Waarom is je komst naar deze zomerdrink een goed idee?

  • Je kan er met de buren een praatje maken over de kleine en grote gebeurtenissen in de wereld en de wijk.
  • Je krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen en zaken aan te kaarten, die betrekking hebben op de wijk.
  • Je krijgt een exemplaar van de publicatie over de straatnamen van de wijk, opgemaakt door Harrie Hendrickx en Scot, heemkundige kring van Schoten vzw. (Wie niet aanwezig kan zijn en toch een gratis exemplaar van deze publicatie wil, gelieve naam en adres op tegen aan één van de bestuursleden, zie verder.)

Deelname is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. De wijkvereniging biedt aan alle deelnemers een drankje aan, bijbestellen kan op eigen kosten.

Bestuur wijkvereniging

Info ivm A102 van GRUUNRANT

Hieronder vind je het verzoek van de organisatie GRUUNRANT om het project GruunRant te ondersteunen.

Dit project houdt het behoud in van de groene gordel rond de stad.

Momenteel is de mogelijke aanleg van een nieuwe autostrade (A102) tussen Merksem-Noord en Wommelgem (rond punt) erg actueel. Voor de organisatie is deze gebeurlijke realisatie enkel mogelijk bij middel van een geboorde tunnel zodat bovengronds de groene gordel kan worden behouden.

De wijk De List ligt vlak tegen deze groene gordel en ik neem aan dat de vereniging graag de actie van GruunRant om het groen, dat ons nog rest, niet te laten verloren gaan, wil ondersteunen.

 

 

 

 GruunRant  

GruunRant

Uw natuur, vlak bij de stad.

 

GruunRant, 02/03/2017  

 

 

Beste medewerker aan GruunRant, beste sympathisant van GruunRant,

 

GruunRant leeft!

Intussen zijn er in vijf gemeenten en drie Antwerpse districten burgers, verenigingen, ambtenaren, politici, …, aan ’t samenwerken rond het behoud en de versterking van GruunRant.  We werken mee aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en aan de overkapping van de Antwerpse Ring (waar we de A102 in ’t oog houden, en proberen de overkapping zo groen mogelijk te maken, en groene verbindingen tot stand trachten te brengen tussen GruunRant en de toekomstige groene ring).

 

Dat heeft reeds tot een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden geleid.  Zo hebben de besturen van Schoten, Wijnegem en Deurne, de handen in elkaar geslagen, om de ‘Groene Recreatieve Corridor’ tot stand te brengen, waarbij ze hun groengebieden met elkaar willen verbinden.

 

De pers noemt ons ‘Het stille netwerk van GruunRant’.  En dat is ook wat wij willen: met zoveel mogelijk betrokkenen samenwerken om GruunRant, en de open ruimte in ’t algemeen, te verbeteren.  Daarom vroegen we ook aan de Boerenbond, om toe te treden tot GruunRant.

 

Op 14 mei brengen we alle medewerkers, sympathisanten en ons beschermcomité bijeen in het kasteel van Schoten, én rijden we onze nieuwe GruunRantfietsroute in.  Je kan er ook kennis maken met de lokale werkgroepen, en de lopende projecten.  Hou die datum nu al vrij!

 

Het GruunRantidee trekt ook de aandacht van bv het College van Zoersel, van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vereniging van Ruimtelijke Planners, …

 

Intussen werken wij gestaag voort, zoals je ongetwijfeld weet, enkel met (onbetaalde) vrijwilligers.  Als ‘samenwerkingsverband’ krijgen wij geen subsidies.

Om onze communicatie te verbeteren, willen we een informatiefolder laten drukken.  En ook voor onze GruunRantfietsroute, en ons groepsmoment in mei, zullen we kosten moeten maken.

De stuurgroep heeft dan ook beslist, om bij de medewerkende verenigingen en bij de sympathisanten, om een kleine bijdrage te ‘bedelen’.

Geen verplicht lidgeld, dus.  Wij dachten aan een bedrag van 30 € per deelnemende vereniging, en 15 € voor een ‘persoon’.  (Meer mag uiteraard.)

Daar zouden we al een heel eind mee komen.

GruunRant zou heel blij zijn met een storting op Triodos banknummer:

BE82 5230 8014 0768  van Red de Voorkempen, met vermelding: “bijdrage GruunRant”.

 

Paul Lermytte

Coördinator van GruunRant

Natuurgebied Bonte Hanek komt in handen van gemeente

Natuurgebied Bonte Hanek komt in handen van gemeente

Het natuurgebied Bonte Hanek aan het Peerdsbos wordt overgedragen aan de gemeente Schoten. De rechtbank van eerste aanleg besliste dat de familie van Havre het domein moet afstaan voor 0,02 euro.
In de jaren ’80 moest de familie van Havre het natuurgebied tussen de Bremdonckdreef en Peerdsbosbaan afstaan in ruil voor de verkaveling van domein De List. De overdracht van Bonte Hanek kwam er niet en de gemeente besloot in 1998 om de familie te dagvaarden. Na 18 jaar komt er met dit vonnis dus een einde aan de juridische strijd.
De familie van Havre kan nog in beroep gaan, maar schepen van Milieu Erik Block hoopt binnenkort met de familie rond tafel te zitten en zo de overdracht af te handelen.
Schepen Block is alvast blij met het vonnis. Het 40 hectare grote natuurgebied kent een rijke fauna en flora, met onder andere uilen en roofvogels. De gemeente kan met het verkrijgen van Bonte Hanek werk maken van de aanleg van een ecobrug over de E19. Zo kunnen reeën en ander wild zich verplaatsen tussen domein Vordenstein en het Peerdsbos.

Bonte Hanek
Bonte Hanek

bron: website Schoten: Natuurgebied Bonte Hanek komt in handen van gemeente